Løsningsorienterte meglertjenester og profesjonell rådgivning dedikert til næringseiendommer.

Salg

Vi bistår med salg av alle typer næringseiendommer og tomter. I forbindelse med oppdraget tilbyr vi en komplett tjeneste som innbefatter blant annet følgende:

 • Vurdering om salg av eiendom eller AS.
 • Organisere og innhente all nødvendig informasjon og dokumentasjon knyttet til salget av eiendommen.
 • Utarbeidelse av komplett salgsprospekt, med vedleggsmappe inneholdende all relevant og lovpålagt informasjon.
 • Utarbeide og organisere all markedsføring.
 • Oppsøking av potensielle interessenter og oppfølging av reelle interessenter.
 • Forestå visninger.
 • Forhandlinger.
 • Utarbeidelse av kjøpekontrakt og gjennomføring av oppgjør.

Utleie

Vi bistår med utleie av alle typer næringslokaler. I forbindelse med oppdraget tilbyr vi en komplett løsning som innbefatter blant annet følgende:

 • Utarbeidelse av komplett utleieprospekt, med vedlegg inneholdende all relevant informasjon.
 • Utarbeide og organisere all markedsføring.
 • Oppsøking av potensielle interessenter og oppfølging av reelle interessenter.
 • Forestå visninger.
 • Forhandlinger.
 • Utarbeidelse av leiekontrakt.

Leietakerrådgivning

Vi bistår selskaper med leietakerrådgivning i forbindelse med leie av lokaler og kan hjelpe med følgende:

 • Kvalitetssikring av kravspesifikasjon og utarbeidelse av en forenklet kravspesifikasjon.
 • Søk i markedet for aktuelle objekter via vårt nettverk og utlysning via offentlige kanaler.
 • Utarbeidelse av oversikt over innkomne objekter.
 • Organisere visninger.
 • Innhente tilbud på aktuelle lokaler.
 • Forhandling og sluttføring av leieavtale.

Markedsvurderinger

Eiendomsaktører har jevnlig behov for å få utarbeidet uavhengige verdivurderinger av sine eiendommer eller porteføljer, særlig i forbindelse med årsoppgjør, fisjoner og fusjoner, sikkerhet og lånefinansiering.

Kontakt oss for et tilbud på verdivurdering av din eiendom.