• Fremleie av forretning
  • Areal: 5 700 kvm.
  • Leietaker: RSA
  • Utleid 2010